C-Donor.nl

Wat is een C-Donor?

Ik verwacht dat de meeste mensen die deze site vinden al weten wat een C-donor is, maar voor het complete plaatje hier even een uitleg over welke types spermadonoren er zijn. 

Bam-mam.nl zegt het volgende over de 3 types:

A-donoren: Geheel anonieme donatie - sinds 1 juni 2004 is dit niet langer mogelijk omdat wij het in Nederland van belang vinden dat een kind mag weten van wie het afstamt.

B-donoren: B-donoren worden geregistreerd door de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting, zodat het verwekte kind later zijn/haar afkomst kan achterhalen. Vanaf de leeftijd van 16 jaar mogen de fysieke en sociale gegevens bekend worden gemaakt. Een B-donor kan weigeren dat zijn gegevens worden verstrekt maar de Stichting bepaalt welk belang het zwaarste weegt: dat van het kind of dat van de donor. Het belang van het kind staat daarbij meestal voorop. Wanneer een kind wordt verwerkt met donorzaad van een spermabank is dit per definitie een B-donor. De moeder is dan niet op de hoogte van de naam van de donor. [..]

C-donoren: C-donoren werf je zelf. Het is geen eenvoudig karwei om een donor te vinden. Er zijn allerlei motivaties voor mannen om donor te worden. Eén van de meest voorkomende redenen is dat zij een ander willen helpen. Ook de ‘drang’ om zich voort te planten kan meespelen.

Over C-Donoren zegt verlangennaareenkind.nl ook nog het volgende:

C-donoren zijn mannen die hun sperma willen doneren via zelfinseminatie direct aan een bam-moeder, lesbisch stel of heterokoppel of als bekende donor bij een spermabank gaan doneren. De donor kent dus zijn ontvanger(s) en de ontvanger(s) kent/kennen haar/hun donor.

Wanneer de C-donor doneert via zelfinseminatie, wordt er altijd met een donorcontract gewerkt. Wanneer de C-donor als bekende donor gaat doneren bij een spermabank, is het niet nodig een donorcontract te tekenen, maar het is wel verstandig dat toch te doen.

Het donorkind kan dan te allen tijde achterhalen wie zijn biologische vader is. Hij/zij hoeft niet, zoals bij B-donoren, te wachten tot de leeftijd van 16 jaar of ouder.

Dit laatste geeft al aan dat er meer mogelijkheden zijn voor contact tussen een C-donor en het kind. C-donoren en wensmoeders kunnen hier zelf vorm aan geven. Voor meer hierover, zie onder het kopje Voor wensmoeders de pagina Een donor kiezen, en onder het kopje Voor donoren de pagina Donor of Donor+.