C-Donor.nl

Slechts doneren, of meer?

Voor een B-donor is het simpel. Zijn zaad komt bij de kliniek terecht, en van ontvangers en de kinderen zal hij nooit wat horen, totdat een kind 16 jaar is en contact wil.

Voor een C-donor kan dit net zo gaan, afgezien van initieel contact met de ontvangers bij wie de donor bekend is. Maar wat als je meer wilt. Als C-donor hoef je het hier niet bij te laten. Dan ben je wat hier en daar wel donor+ genoemd wordt.

De onderstaande tekst komt van de website bam-mam.nl. Daar waar verwijzingen naar andere pagina's op die site genoemd worden, is de tekst aangepast om te verwijzen naar pagina's op deze site. De tekst is geschreven met de wensmoeder als lezeres in gedachten.

Let wel dat de tekst spreekt over voorbeelden van wat er mogelijk is. Dit is niet uitputtend. Zo kun je, bijvoorbeeld, ook wel contact hebben als donor, maar zeker niet een vaderrol hebben, ook niet beperkt.

Welke vormen van C-donorschap zijn er mogelijk?

Omdat je bij een C-donor zelf contact hebt met de man in kwestie, kun je van alles afspreken waar jullie je allebei prettig bij voelen. Hieronder een paar voorbeelden. Het is wel verstandig om dit in een donorcontract vast te leggen. Het donorcontract heeft geen echt juridische waarde, maar geeft wel een intentie weer en ook die vindt een rechter soms van belang.

  • De donor bemoeit zich niet met de opvoeding van het kind en is in eerste instantie ook niet bekend bij het kind. Met de uitzondering dat wanneer het kind behoefte heeft aan contact, dit mogelijk is, dus ook vóór zijn zestiende.
  • Een beperkte vaderrol zonder opvoedende rol. Hierbij heeft het kind vanaf de geboorte contact met de donor. Het woont er echter niet. Ook hierin zijn natuurlijk weer verschillende opties; wel of geen regelmatig contact, en belangrijker nog wel of niet erkend door de donor. Bij deze vorm moet je ook goed nadenken over de juridische consequenties van je keuzes. Het kan zijn dat de rechter vind dat er op deze manier family life ontstaat waardoor de donor een omgangsregeling kan afdwingen. Erkenning van het kind door de donor geeft nog meer juridische consequenties. Meer hierover vind je onder het kopje ‘juridisch’.
  • Co-ouderschap; wanneer je voor een co-ouderschap kiest met bijvoorbeeld een homo-stel of een man alleen moet je goede afspraken maken. Family life is er dan per definitie en ook erkenning door de vader ligt dan meer voor de hand. Je gaat samen het kind opvoeden waarbij het kind zowel bij jou als bij de vader woont. Dit kan een 50/50 verdeling zijn maar andere verdelingen zijn ook mogelijk. Ook hierbij moet je goed nadenken over de consequenties die dit heeft op juridisch vlak maar ook op praktisch vlak. Het prettige van een co-ouderschap is dat je er niet helemaal alleen voor staat en ook af en toe tijd voor jezelf hebt. Bovendien heeft het kind wel contact met de vader zodat het zich nooit zal afvragen wie zijn vader is. Aan de andere kant betekent het ook dat je de aankomende 18 jaar, zo niet langer, aan deze man(nen) vast zit. Je zult altijd moeten overleggen over waar het kind in welke vakantie zal zijn en ook over de opvoeding zul je duidelijke afspraken moeten maken en ook concessies moeten doen.

Bedenk goed wat je wilt voordat je je tot een wensmoeder richt, Bedenk ook voor hoeveel wensmoeders je wilt doneren, en hoe je dat kunt combineren met eventueel contact dat je zou willen.

Zelf vind ik het leuk als blijvend contact met de kinderen afkomstig uit mijn donaties mogelijk is, maar veel mag het zeker niet zijn. Het is niet de bedoeling dat ik als vader aangewezen kan worden, met alle financiele gevolgen van dien. Verder houdt het een samenwerking met mij niet tegen wanneer een wensmoeder dit contact niet wil. - E.