C-Donor.nl

Man

Heren donoren,

De meeste bezoekende donoren op deze site zullen al besloten hebben te willen doneren als C-donor. Zo niet, dan even een paar redenen waarom je ervoor zou kunnen kiezen om als C-donor, en niet als B-donor te doneren.

Dit kunnen evenzogoed ook redenen zijn om juist niet als C-donor te doneren, als je je hier niet in kunt vinden.

  •  Je wilt graag weten waar de kinderen als resultaat van je donatie terecht komen.
  • Je wilt meer mogelijkheden tot eventueel contact met het kind. Laat de daadwerkelijke ouder(s) hier wel de beslissende stem in hebben, en let ook op juridische aspecten.
  • Via de kliniek is je simpelweg te klinisch, je wilt het persoonlijker aanpakken.

Bovenstaande korte lijst kan absoluut nog verder aangevuld worden.

Als C-donor kun je zelf op zoek gaan naar wensmoeders, of je kunt je laten vinden door een oproep te plaatsen, eventueel op deze site.

Als C-donor heb je de meeste vrijheid in hoe je met het donorschap om wilt gaan. De pagina Donor of Donor+ gaat hier iets verder op in.

Wat je als C-donor zelf zal moeten regelen is dat je op e.e.a. getest wordt.

Als je dan eenmaal leuk contact hebt met een wensmoeder, de donorovereenkomst is getekend, dan is er nog de practische kant van het daadwerkelijk doneren.