C-Donor.nl

Contract

Even een handtekening zetten

In het belang van de wensmoeder, de donor, en het kind is het van belang verschillende zaken op papier te hebben.

Verreweg het belangrijkste is de donorovereenkomst, ook wel het donorcontract. Hier valt veel over te zeggen. Daarom is er een aparte pagina voor. Leg dit vast voordat je begint met insemineren.

Daarnaast zijn er bepaalde zaken die op papier moeten staan voor wanneer het kind er eenmaal is.

Blauwe teksten op deze pagina zijn afkomstig van verlangennaareenkind.nl, evenals de documenten.

Donorverklaring

De donorverklaring is een verklaring die moet worden opgemaakt door de donor, wanneer er een donorkind van hem geboren is. Deze moet hij zo spoedig mogelijk na de geboorte van zijn donorkind overhandigen aan zijn ontvanger(s). Deze verklaring is voor de ontvanger(s) het bewijs dat de donor zijn ouderrechten als vader afstaat.

Lesbische stellen hebben een dergelijke donorverklaring nodig, zodat de meemoeder haar kind kan adopteren. Hiermee verkrijgt zij de ouderrechten over het kind.
[Dit is achterhaald. Recente veranderingen (2014) in de wetgeving hebben ervoor gezorgd dat de lesbische partner als tweede ouder gezien wordt. - C-donor.nl]

Bam-moeders en heterokoppels hebben een dergelijke donorverklaring eigenlijk niet nodig. Maar het is wel raadzaam dat de donor dit wel doet voor hen.

Van elk donorkind die wordt geboren bij de spermabank is er een donorpaspoort van zijn donor beschikbaar. Wanneer er een donorkind wordt geboren door middel van zelfinseminatie is er voor dat donorkind geen donorpaspoort beschikbaar van zijn donor.

Wanneer een huisarts medische gegevens van de donor van het donorkind nodig heeft, gaat hij bij het donorkind van de spermabank het donorpaspoort van zijn donor opvragen. In het geval wanneer een huisarts medische gegevens nodig heeft van de donor van een donorkind die met zelfinseminatie ter wereld is gekomen, zal die huisarts met zijn donor zelf contact moeten opnemen om zo aan die informatie te kunnen komen. Er zullen hierbij geen problemen zijn, wanneer de donor leeft. Er zullen echter wel problemen ontstaan, in het geval de donor overleden is. De huisarts kan dan alleen aan de medische gegevens van de donor komen door het medisch dossier van de huisarts van de donor te kunnen inzien. Helaas is dit niet toegestaan. Maar wel, wanneer de donor zelf er schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Dit is mogelijk door middel van de 'toestemming inzage medische gegevens'.

De 'toestemming inzage medische gegevens' kan in feite gezien worden als de 'vervanging' van het donorpaspoort voor een donorkind dat door middel van zelfinseminatie ter wereld is gekomen. In deze verklaring geeft de donor van het donorkind aan de huisarts van het donorkind toestemming om zijn medisch dossier in te zien, wanneer de donor overleden is.

Regeling
Wanneer het donorkind geboren is, zal een aantal regelingen getroffen moeten worden, voordat de huisarts van het donorkind daadwerkelijk de medische gegevens kan en mag inzien.

Allereerst zal de donor zijn 'toestemming inzage medische gegevens' twee keer moeten uitprinten en ondertekenen. Een exemplaar bewaart hij voor zijn eigen huisarts en de ander moet hij overhandigen aan zijn ontvanger(s).

Vervolgens zal de donor de adresgegevens van zijn huisarts aan zijn ontvanger(s) moeten mededelen. De ontvanger(s) zal/zullen de adresgegevens van haar/hun huisarts - en tevens de huisarts van haar/hun kind - aan de donor moeten mededelen.

De donor moet nu met zijn exemplaar naar zijn eigen huisarts gaan. Dat exemplaar zal aan zijn dossier toegevoegd moeten worden en hij moet de adresgegevens van de huisarts van zijn donorkind aan zijn eigen huisarts mededelen.

De ontvanger(s) moet/moeten nu met haar/hun exemplaar naar haar/hun eigen huisarts gaan. Haar/hun exemplaar zal aan het dossier van haar/hun kind toegevoegd moeten worden en ze moet/moeten de adresgegevens van de huisarts van haar/hun donor aan haar/hun eigen huisarts mededelen.

Vanaf nu zullen de donor, de ontvanger en het donorkind elkaar op de hoogte moeten houden van veranderingen van hun huisartsen. Deze veranderingen moeten ze uiteraard weer doorgeven aan hun eigen huisarts.