C-Donor.nl

Het ontstaan van een familieband

Op zich is het geen enkel probleem wanneer er contact bestaat tussen kind en donor. Natuurlijk moet dit in een juiste vorm gegoten worden, moet je kijken op welke leeftijd je dit wilt doen, en op welke leeftijd je wat precies uitlegt, ongeacht of er wel of niet al contact is. En alle partijen moeten erachter staan. Donoren, laat je hierbij leiden door de wensen van de moeder.

Dit is iets waar je samen uit moet komen, en wat je ook vastlegt in je donorovereenkomst.

Echter, als er te veel contact is, en één van de drie partijen (het kind kan dit ook zijn vanaf 16 jaar) stapt naar de rechtbank met een vaderschapsactie, dan kan de rechter oordelen dat er sprake is van 'family life', en de donor rechten en plichten geven, zoals bijvoorbeeld een bezoekrecht, of alimentatie betaling.

Het is mij niet helemaal duidelijk wanneer er nu wel of niet sprake is van 'family life' is. Graag zou ik van eenieder die hier meer over weet horen waar naar gekeken wordt, zodat ik deze pagina completer kan maken.

Wat ik wel weet is dat er sprake is van 'family life' wanneer er tenminste viermaal in een jaar contact is tussen donor en kind met goedvinden van de moeder.

Dit geldt echter niet altijd. Een bezoeker van deze site heeft me er op gewezen dat er een uitspraak is geweest waarin een rechter eenmalig contact toen het kind 7 jaar was al voldoende vond.

Ook het bijwonen van de bevalling kan als family life gezien worden.

De in 2009 geschreven scriptie Spermadonor en zijn recht op omgang met het kind (ook te vinden op Verlangennaareenkind.nl) gaat hier ook over, maar beschrijft zaken die mogelijk achterhaald zijn. Ik zeg dit omdat rechten goed naar voren komen, maar blijkbaar plichten niet, iets wat informatie die ik verder vind wel aanhaalt.

Overigens zijn er natuurlijk situaties waarin deze familieband geen enkel probleem is, zoals bijvoorbeeld in het geval van co-ouderschap.