C-Donor.nl

Contract

Donorovereenkomst

De meeste tekst op deze pagina is rechtstreeks overgenomen van verlangennaareenkind.nl. Zo ook de te downloaden documenten onderaan de pagina. Deze lijken veelal gebruikt te worden, en komen juridisch sterk over op de leek die deze site schrijft.

Er is één belangrijk aspect dat eerst even de aandacht verdient. Een donorovereenkomst is niet rechtsgeldig. Wanneer er ooit een vaderschapsactie voor de rechtbank komt, zal een rechter het document als bewijs van intentie beschouwen, maar als er ook maar iets in staat wat niet strookt met de wet, dan gaat de wet voor. Het enige puntje wat rechtsgeldig is, is de verklaring dat de bevruchting via zelfinseminatie plaats vindt.

Wanneer een lesbisch stel, een heterokoppel of een alleenstaande vrouw een spermadonor heeft gevonden, is de keuze nu hoe de donaties zullen plaatsvinden. Gebeurt het via een kliniek? Of kiezen de ontvanger(s) en spermadonor er liever voor om de donaties buiten het medische circuit te doen? In het eerste geval wordt er gekozen voor KID, IVF, IUI of ICSI. In het laatste geval wordt er gekozen voor zelfinseminatie.

Het is nu heel belangrijk deze verdere 'samenwerking' schriftelijk vast te leggen in een donorovereenkomst. Op deze pagina kan zo'n donorovereenkomst samengesteld worden.

Indien u het onderstaande stappenplan doorloopt, heeft u een goede donorovereenkomst, die ondertekend kan worden.

Stap 1: Downloaden donorovereenkomst

Voorbeelden kunnen onderaan deze pagina gedownload worden.

Stap 2: Invullen donorovereenkomst

NAW-gegevens:

Na een voorbeeld donorovereenkomst gedownload te hebben dient deze nog ingevuld te worden. De ontvanger(s) en spermadonor dienen hierbij uiteraard hun gegevens op de pagina 1 van de donorovereenkomst te vermelden, zoals naam, adres en woonplaats bij 'Ondergetekenden'. Indien de ontvanger(s) een stel betreft, vergeet niet te vermelden of dit stel gehuwd is of niet. Verder zullen de roepnamen veranderd moeten worden in de roepnamen van de ondergetekenden. Dit kan heel simpel in Word door de functie 'Alles vervangen'. Verder moeten de volledige namen van de ondergetekenden in de voettekst van de donorovereenkomst correct ingevuld worden. Tot slot moeten dezelfde namen ook op de laatste pagina van de donorovereenkomt bij de ondertekeningen worden ingevuld.

Let op: Het is strafbaar om geen NAW-gegevens op de donorovereenkomst te vermelden. Anoniem sperma doneren is namelijk verboden in Nederland sinds 2004. Indien (1 van) de ontvangers of spermadonor weigert zijn NAW-gegevens te vermelden, dient de 'samenwerking' direct beeindigd te worden!

Duur spermadonaties:

In artikel 2.1 en 2.2 dient de juiste periode opgegeven te worden waarin de 'samenwerking' tussen de ontvanger(s) en spermadonor plaatsvindt.

Mogelijke erfelijke aandoeningen:

Nu zal de donor in artikel 2.6 een overzicht moeten samenstellen van zijn mogelijke erfelijke afwijkingen in zijn familie. De donor is verplicht zijn mogelijke genetische erfelijke afwijkingen te melden. Dit doet hij door deze website te raadplegen. Hier vindt hij alle erfelijke afwijkingen die er bij de mens bestaan. Hij dient elke erfelijke afwijking te bestuderen en bij zichzelf af te vragen of die afwijking bij hem in de familie kan voorkomen. Als hij het zeker weet, en zelfs als hij twijfelt, dient hij die in het overzicht in de donorovereenkomst in artikel 2.6 te vermelden! Desnoods kan de donor in cursieve tekst nog een korte toelichting geven over deze mogelijke erfelijke genetische afwijking.

Let op: Donoren die beweren geen erfelijke genetische afwijkingen in hun familie te hebben, zijn volstrekt onbetrouwbaar en dienen direct door de ontvanger(s) afgezegd te worden! In elke familie komen wel erfelijke afwijkingen voor!

Cytomegalovirus:

Als de spermadonor toevallig is onderzocht op het cytomegalovirus (CMV), dient hij dit te melden aan zijn ontvanger(s) in artikel 2.7 door de rode tekst te veranderen. Als de spermadonor er niet op onderzocht is, kan dit artikel 2.7 verwijderd worden.

Nog een laatste keer doorlezen:

De donorovereenkomst is nu ingevuld. Lees voor de zekerheid alles nog 1 keer van A tot Z door en verander zo nodig artikelen naar uw eigen mening.

Stap 3: Uitprinten en ondertekenen donorovereenkomsten

De donorovereenkomst is ingevuld en kan nu worden uitgeprint om ondertekend te worden. Het is aan te raden een dergelijke donorovereenkomst in 4-voud uit te printen en te ondertekenen. 2 voor de ontvanger(s) en 2 voor de spermadonor. De ontvanger(s) en spermadonor hebben op die manier een reservedonorovereenkomst in ieders bezit, mocht de andere donorovereenkomst wegraken.

Ik gebruik deze overeenkomst zelf ook, maar aangezien ik graag de mogelijkheid heb om het kind te kunnen zien, heb ik met sommige wensmoeders het document aangepast, door een artikel te veranderen en een artikel toe te voegen. Hierin worden bezoekprivileges met goedvinden van de ouders naar voren gebracht. - E.