C-Donor.nl

Hamer

Heeft een donor rechten?

Dat is misschien wel het belangrijkste vraagstuk als het gaat om de juridische kant van dit hele verhaal. De donor doneert zijn zaad, maar vervolgens is het kind van de wensmoeder, en haar eventuele partner.

Maar zo zwart-wit is het niet altijd.

In 2009 is er een scriptie geschreven over de rechten die een donor zou kunnen verkrijgen. Deze is te vinden op verlangennaareenkind.nl, en ook hier te downloaden: Spermadonor en zijn recht op omgang met het kind.
Maar donoren, let op! Deze scriptie heeft het over rechten, maar ook plichten, en wat daarover geschreven wordt is misschien wel achterhaald. Financieel gezien is het waarschijnlijk verstandig niet achter de rechten aan te gaan, want de plichten komen dan ook. (C-donor.nl kan hierover wel wat up to date feitelijke informatie gebruiken.) Lees hier ook meer over op de pagina over het verschil tussen donoren en verwekkers. Daarbij komen dezelfde rechten en plichten aan bod. Ook wannneer Family Life ontstaat, waar de scriptie in feite over gaat, komen ze naar voren.

Over het algemeen zal het helemaal niet het doel van een donor zijn om rechten en plichten te hebben tegenover het kind. Als dat wel zo is, dan spreek je al over co-ouderschap. Ook een optie, maar dan moet de wensmoeder dat ook willen.

Hoe je het ook wendt of keert, in alle gevallen is het in ieder geval verstandig de zaken correct op papier vast te leggen. Deze site bevat voorbeelden van de nodige documenten, inclusief de zeer belangrijke donorovereenkomst.